رستوران سنتی روباز باغ نخل

این محوطه شامل تخت، کپر، ایرکاندیشنر، موسیقی زنده و غذاهای سنتی می باشد. در حال حاضر استفاده از این بخش با هماهنگی قبلی جهت برگزاری مراسم امکان پذیر می باشد